Privacyverklaring

Privacyverklaring

Studio Fabrini is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Studio Fabrini verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een account op onze website aan te maken
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Studio Fabrini verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Studio Fabrini analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

In het geval van bestellingen zijn de persoonsgegevens noodzakelijk voor een correcte afhandeling van de bestelling. Niet verstrekken van de persoonsgegevens of intrekking van toestemming om de persoonsgegevens te gebruiken heeft als gevolg dat bestellingen niet voltooid kunnen worden.  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Studio Fabrini bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen, zoals belastingaangifte, dienen wij facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij voor een termijn van 7 jaar bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Studio Fabrini deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst (jouw bestelling) en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting (boekhouding). Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Studio Fabrini blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Studio Fabrini jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. Wanneer je contactgegevens invult op onze website stem je ermee in dat wij op een later moment contact met je op kunnen nemen, bijvoorbeeld om je te helpen herinneren een bestelling af te ronden of om je per e-mail te benaderen met actuele aanbiedingen.  

Studio Fabrini werkt samen met onderstaande derden.

Webhosting – Shopify
Shopify verzamelt voor ons de informatie die je over jezelf verstrekt, zoals je naam, factuuradres, bezorgadres, e-mailadres, telefoonnummer en betaalgegevens. Dit is nodig om bijvoorbeeld een bestelling af te ronden, bestellingen controleren op fraude en risico's, bestellingen afhandelen, en contact met je opnemen over nieuwe producten of aanbiedingen.
Shopify verzamelt gegevens over hoe je toegang krijgt tot onze website, je account en ons platform, met inbegrip van gegevens over je apparaat en je browser, je netwerkverbinding, je IP-adres, en hoe je navigeert door onze website en ons platform. Bepaalde van deze gegevens verzamelen we rechtstreeks van je apparaat door middel van "cookies" of soortgelijke technologieën. Wij verwerken persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang.
Als je meer wil lezen over het privacybeleid van Shopify voor klanten die in winkels winkelen van Shopify, lees hier verder.

Verzending – PostNL
Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van jouw bestelde producten bij ons. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jouw naam, adres en woonplaatsgegevens delen met PostNL. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.

E-mailhosting
ZoHo Mail levert betaalde e-mailservice aan bedrijven. Mails die gestuurd worden naar info@studiofabrini.nl zullen hier terechtkomen en bewaard worden volgens de wettelijke bewaarnorm. ZoHo Mail verkoopt geen gegevens aan derden en gaan dit ook in de toekomst niet doen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Studio Fabrini gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@studiofabrini.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Studio Fabrini en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@studiofabrini.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Studio Fabrini wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Studio Fabrini neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@studiofabrini.nl.

Contactgegevens

https://www.studiofabrini.nl
info@studiofabrini.nl

Willem van de Veldestraat 17
2406 HH Alphen aan den Rijn

Telefoonnummer: 06 81580638